Žiri

Luko Piplica je vizualni umjetnik rođen u Dubrovniku 1969. Diplomirao je 1994. na Likovnoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Živi i radi u Močićima i Dubrovniku. Izlaže od 1993. u zemlji i inozemstvu. Izlagao je u Dubrovniku, Zagrebu, Cavtatu, Splitu, Marseilleu, Poreču, Momjanu, Beogradu, Mostaru, Cetinju i Budimpešti. Mario Kikaš kulturni je radnik iz Zagreba, urednik časopisa RAD. te član Baze za radničku inicijativu i organizaciju koja se bavi suradnjom sindikata i civilnog sektora. Od 2012. do 2014. godine član je uredništva časopisa Zarez. Stalni je suradnik nekoliko domaćih i regionalnih medija i umjetničkih organizacija kao što su Kulturpunkt, Le Monde