Saturday 29.9.

9:00 – 12:00
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik

Radionica korištenja filmske umjetnosti u nastavi

15:00 – 18:00
Bašta

Radionica šahtofonije za djecu

18:00
Dom kulture Cavtat

Selekcija Restartove Škole dokumentarnog filma 2017./2018.

19:00
Dom kulture Cavtat

KRATKI UNSEEN
Nina Kurtela, Transformance (Hrvatska)
Iva Kostić, DUO?IDENTITET (Hrvatska)
Odeta Çunaj, Heaven has been fooled (Albanija)
Sunčica Ana Veldić, Precijenjena dramaturgija (Hrvatska)
Mario Pučić, Nonna (Hrvatska)
Tina Bikić, Nijednom (Hrvatska)
Goran Stolevski, Would you look at her (Makedonija)

21:00
Dom kulture Cavtat

Selekcija Veton Nurkollari
The Human Scale, Andreas Dalsgaard