Nedjelja 30.9.

9:00 – 12:00
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik

Dječji filmski program u suradnji s Kinematografima Dubrovnik

15:00 – 18:00
Bašta

Radionica šahtofonije za djecu – završna prezentacija

19:00
Dom kulture Cavtat

Selekcija Veton Nurkollari
Distant Constellation, Shevaun Mizrah

21:00
Dom kulture Cavtat

Performance Sergiu Matis
Nocturne for broken vocal chords + ZATVARANJE FESTIVALA

22:00
Trg Cavtat

ŽEN