Mama, zašto plačeš… / Why are you crying, Mom…

Vladimira Spindler

Hrvatska/Croatia, 2017.

dokumentarni/documentary, 20'40''

Sinopsis:

Nikada nisam tražila pomoć. Kao samohranoj majci, najveći strah je da neću biti dovoljna mojoj djeci. 
Zbog toga očajnički pokušavam upravljati svime i uravnotežiti sve, jer ako to uspijem mogu se uvjeriti kako ja to mogu. Freelancer sam majka, fotografkinja. No, nakon 17 godina izgubila sam životnu energiju. Moje tijelo je umorno.

Syopsis:

I never asked for help. As single mom, my worst fear was that I won’t be enough for the kids. Because of that I am trying so hard to conrol everything, to convince myself I can do it!. I am freelancer, mom, photographer. But after 17 years I lost my life energy. My body is tired.