Srijeda 2.10.

19:00 OTVARANJE

19:30 Mov(i)eActivismBerlin selekcija filmova 60′