Grad duhova / Ghost Town

Hrvatska / Croatia, 2016.

animirani / animated, 12'11''

Režija i scenarij / Director and Screenwriter: Marko Dješka

Animacija / Animation: David Lovrić

Pozadine / Backgrounds: Tena Galović

Layout i dizajn / Layout and design: Marko Dješka

Glazba i dizajn zvuka / Music and sound design: Hrvoje Štefotić

Šumovi / Foley: Nenad Kučubić, Siniša Krneta

Bojanje / Coloring: Mislav Tomašinjak

Montažer i kompozitor / editor and composer: Marko Dješka

Pomoćni montažer / Editing assistant: Ivor Ivezić

Izvršna producentica / Executive producer: Andrijana Vidaček

Umjetnički direktor / Artistic advisor: Simon Bogojević Narath

Tehnika / Technique: 2D computer

Produkcija / Production: Zagreb film

Producent / Producer: Vinko Brešan

Sinopsis:

Dok bijesni bitka oko napuštenog grada, preostali stanovnik vodi                  bitku sa samoćom kroz dnevne rituale

Synopsis :

While the battle rages around an abandoned town, the remaining citizen fights his   battle with loneliness though his daily rituals.