Nijednom / Not even once

Tina Bikić (HR) 2018., eksperimentalni / experimental 2’47”

”Break the internet” – Na svim jezicima svijeta jednako smo usamljeni.