Prioritet / Priority

Jovana Kovanović (RS) 2017., igrani / fiction

Mlad, pomodan par, nailazi na čoveka u nesvesti, blizu pruge na periferiji grada. Njih dvoje su u žurbi da stignu na njima bitan događaj, koji organizuje važan prijatelj, i moraju da odluče šta da rade.